Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Sejarah Tahfiz Quran Di IndonesiaOleh yang demikian, pendidikan tahfiz Al-Qur`an merupakan pendidikan yang terawal di dalam sejarah pendidikan Islam. Hafazan juga menjadi kaedah yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w dalam mengajar Al-Qur`an kepada para sahabat (Al-Habash, 1987). 

Allah telah mempermudahkan kepada manusia untuk menghafaz Al-Qur`an (al-Qamar 54:17) dan memelihara isi kandungannya supaya Al-Qur`an terpelihara dari segala bentuk penyelewengan dan perubahan (al-Hijr 15:9). 

Menghafaz Al-Qur`an merupakan satu usaha untuk mencegah terputusnya jumlah kemutawatiran Al-Qur`an dan juga mengelak dari sebarang usaha untuk menyelewengkan dan memalsukan Al-Qur`an (Al-Suyuti 1987). 

Allah telah memuji dan menyanjung tinggi kepada orang yang menghafaz Al-Qur`an dengan memberi penghormatan dan gelaran yang mulia seperti pilihan Allah (Fathir 35:32), orang yang telah diberi ilmu (al-Ankabut 29:45) dan penjaga keaslian Al-Qur`an (al-Hijr 15: 9)(Hashim, 2017).


Di Indonesia, tradisi menghafaz Al-Qur'an pada mulanya dilakukan oleh para ulama yang belajar di Timur Tengah. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, tradisi ini menjadi semakin popular.

Dengan rangkaian sanad dari Timur Tengah, para ulama melakukan pembelajran tahfiz melalui kaidah talaqqi dan musyafahah. Aktiviti ini dilakukan secara peribadi dan institusi. Ulama penghafal Al-Qur`an antara lain adalah KH. 

Munawwir Krapyak, KH. Munawwar Gresik, dan KH. Sa'id Isma'il Sampang, Madura. (Shohib & Surur, 2011) Biasanya lembaga Tahfiz adalah dalam bentuk sekolah asrama mengajar dan mendidik dan juga pelajar yang belajar di masjid atau surau (Sofyan, 2015).


Walaupun tradisi ini telah banyak mendapat sambutan, tetapi sehingga tahun 1970-an, institusi Tahfiz hanya terbatas kepada beberapa kawasan di Indonesia. 

Walau bagaimanapun, selepas Tahfiz Al-Qur`an dimasukkan ke dalam pertandingan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) pada tahun 1981, model ini mulai muncul di berbagai daerah di Indonesia terutama di provinsi Aceh. Sehingga tahun 2005, terdapat kira-kira 6044 nama dan alamat dengan potensi sekolah berasrama Tahfiz Qur'an di Indonesia(Shohib & Surur, 2011).

Bukan hanya lembaga pesantren atau pondok tetapi juga terdapat institusi Tahfiz Qur'an dalam bentuk pendidikan tinggi iaitu PTIQ dan IIQ.

Kedua-duanya adalah institusi yang menggabungkan kolej dan sekolah berasrama Tahfiz. Bermula dari tahun itu, 41 sekolah menengah Tahfiz dikaji, Latihan dan Agensi Pembangunan MORA Indonesia melaporkan tiga model sekolah asrama Tahfiz di Indonesia iaitu sekolah berasrama khusus yang hanya menyampaikan program Tahfiz Qur'an, sekolah yang melaksanakan pembelajaran buku kuning atau sains Islam dan Sekolah Tahfiz berasrama penuh yang juga mengikuti program pendidikan wajib (Sofyan, 2015).


Shohib dan Surur(2011) menyatakan bahawa sekolah model pertama ini adalah sekolah berasrama khusus yang hanya menyampaikan program Tahfiz Qur'an. Sekolah berasrama ini hanya memberi tumpuan kepada program hafalan sebagai cita-cita pengasas KH. Arwani Amin. 

Sejak tahun 2011 sampai sekarang, asrama ini terdiri daripada sistem pelbagai taraf (i'dadiyyah, Ibtida'iyyah, tsnawiyyah dan 'Aliyyah) dengan buku-buku panduan yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, sekolah berasrama ini biasanya akan memerlukan pelajar mereka untuk mempelajari ilmu lain seperti Nahwu, saraf, ulumul Qur`an dan tasawwuf. 

Kemudian yang kedua adalah sekolah yang melaksanakan pembelajaran kitab kuning dan Ilmu Islam. Pondok atau Pesantren ini adalah lembaga Tahfiz dengan basis pendidikan pada Kulliyatul Mu'allimin alIslamiyah (KMI), yang tidak merujuk kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. 

Dalam ertikata, walaupun dikhaskan untuk menghafaz Al-Qur'an, para pelajar juga perlu mengikuti pelajaran dalam kurikulum KMI yang khusus berkaitan dengan subjek Al-Qur'an dan Hadis.

Model sekolah ketiga adalah Sekolah Tahfiz berasrama penuh yang juga mengikuti program pendidikan wajib sebagai tambahan untuk menampung kehendak ibu bapa dan pelajar-pelajar mereka demi melanjutkan pelajaran selepas meninggalkan sekolah berasrama penuh dengan Tahfiz Al-Qur'an sebagai program utama mereka.

Dalam program ini, sekolah berasrama ini mengikuti kurikulum dari DIKNAS, dari sekolah rendah atau Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Sofyan, 2015).

Penulis : Rizki Dasilva